Ank 1

Marg Aane Manzil
Shudh Aatma Dravya Mevaham
Karta Aane Kriya
Shudh Aatma
Chidanandni Masti
Chalo Chaitanya Tirth Ni Yatra Ae
Karma Aane Sakshi
Adhyatma Gita
Marg Santulan