Now Reading
P. P. Acharya Vijay Yashovijaysuriji

P. P. Acharya Vijay Yashovijaysuriji

આત્મીય,
મુનિપ્રવર શ્રી સાદર અનુવંદન. “પરાવાણી’ માટેનો લેખ આ સાથે છે.
સરસ વિચાર છે. આશિષ.
–  13/3/19, સુંદર વિહાર ધામ, પાથાવાડા (ગુજરાત)

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top
error: