Now Reading
Acharya Vijay Ratnasundar Suri M. S.

Acharya Vijay Ratnasundar Suri M. S.

“પરાવાણી’ મેગેઝીન મળ્યું, જોયું અને વાંચ્યું પણ ખરું.

જે ઉદ્દેશથી આ મેગેઝીન તમે શરૂ કર્યુ છે એ ઉદ્દેશને આંબવામાં મેગેઝીનને જ્વલંત સફળતા મળતી રહે એ જ અંતરના આશીર્વાદ છે.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top
error: