Dates:
11 – 12 – 13 Jan 2024

Venue:
Shree Mahavir Sanskar Dham
Opp to Hari om Ashram, A/H Iskcon Temple,
Variya Road, Jahangir Pura, Surat – 395 002

Vachanadata:
P.P.GANI SHRI YASHRATNA VIJAYJI M.S.

Registration Form: